efs

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI!

Ze względu na nieosiągnięcie wymaganego pułapu 60 % osób zrekrutowanych do projektu z miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, informujemy że obecnie aplikować do projektu mogą tylko osoby zamieszkujące w następujących miejscowościach: Bytom, Jastrzębie Zdrój, Rydułtowy, Sosnowiec, Świętochłowice i Zabrze.

Aplikować można już tylko na blok związany z kat. C prawa jazdy!

Zostały ostatnie wolne miejsca! Zapraszamy!

Dobre szkolenie = dobra praca!

W ramach projektu będziesz mógł wziąć udział w:

  • szkoleniach na prawo jazdy kategorii C lub D
  • kursie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kategorii C lub D
  • kursach ADR (dot. szkolenia na prawo jazdy kat. C)
  • kursach językowych

Ponadto opłacone będą wszystkie badania lekarskie i psychologiczne potrzebne do realizacji powyższych kursów, jak również jedno "podejście" do egzaminów. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne i wiele więcej informacji na temat projektu znajdziesz poniżej.

Liczba miejsc ograniczona! Spiesz się!

Zapraszamy do biura projektu:
Dobra Szkoła LOK Ruda Śląska ul. Stara 15.

Projekt pn. „Dobre szkolenie = dobra praca!” nr RPSL.11.03.00-24-06F5/19 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Do biura projektu proszę dostarczyć załączniki od 1 do 3.

Informacje kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Edu-Axiom, Al. Bielska 94/30, 43-100 Tychy, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.